RMD, s.r.o. - Renovácia Motorových Dielov

Dovalovský Martin Cintorínska, Spišská Teplica, Poprad, 058 01, SR Mobil: +421 948 222 381, Tel.: +421 52 7738 196 E-mail.: info@dovalovsky.sk, Web:

Repasovanie motora

 • oprava motora
 • opravy hláv valcov
 • tlakovanie hláv valcov
 • tlakové skúšky
 • výbrusy valcov a blokov motorov
 • kompletné renovácie motora

Prevádzame a zabezpečíme

 • zarovnanie povrchu
 • zváranie prasklín
 • opravu či výmenu sediel ventilov
 • výmenu sediel ventilov pre motory spaľujúce LPG, CNG a bioplyn
 • výmenu vodítok ventilov
 • egalizáciu kľukových hriadeľov

Vyrábame *

 • ojnice a kľukové hriadele na zákazku
 • kované piesty na zákazku
 • * len pre závodné špeciály

Predaj náhradných dielov

 • pre všetky druhy motorov
 • široký sortiment tovaru
 • bežný spotrebný materiál skladom
 • špecifické dielce na objednávku

Brúsenie
Hláv valcov, výbrusy valcov bloku motora, brúsenie ventilov

Hlavy valcov

Vykonávame kompletné opravy hlav valcov vrátane zvárania prasklín a zarovnávania povrchu brúsením alebo frézovaním.

Hlava valcov sa pri prehrarí motora takmer v 100% prípadov skrúti a prehne. Takto poškodenú hlavu samozrejme nie je možné namontovať späť a motor uviesť do prevádzky. Motor by nedokázal dosiahnúť žiadaný kompresný pomer a porucha tesnenia hlavy valcov by bola neodvrátiteľná.

Nerovonosť je väčšinou výrobcov predpísaná na maximálne 0,02 mm. Tento žiadaný stav dosiahneme brúsením či frézovaním hlavy valcov.

Brúsenie ventilov

Operáciu brúsenia ventilov vykonávame na štandardnej brúske na ventily.

Výbrusy valcov bloku motora

Vykonávame profesionálny výbrus valcov všetkých druhov motorov vznetových (naftových či dieslových) zážihových (benzínových). Od maloobjemových až po veľkoobjemové motory nákladných automobilov.