RMD, s.r.o. - Renovácia Motorových Dielov

Dovalovský Martin Cintorínska, Spišská Teplica, Poprad, 058 01, SR Mobil: +421 948 222 381, Tel.: +421 52 7738 196 E-mail.: info@dovalovsky.sk, Web:

Repasovanie motora

 • oprava motora
 • opravy hláv valcov
 • tlakovanie hláv valcov
 • tlakové skúšky
 • výbrusy valcov a blokov motorov
 • kompletné renovácie motora

Prevádzame a zabezpečíme

 • zarovnanie povrchu
 • zváranie prasklín
 • opravu či výmenu sediel ventilov
 • výmenu sediel ventilov pre motory spaľujúce LPG, CNG a bioplyn
 • výmenu vodítok ventilov
 • egalizáciu kľukových hriadeľov

Vyrábame *

 • ojnice a kľukové hriadele na zákazku
 • kované piesty na zákazku
 • * len pre závodné špeciály

Predaj náhradných dielov

 • pre všetky druhy motorov
 • široký sortiment tovaru
 • bežný spotrebný materiál skladom
 • špecifické dielce na objednávku

Hlavy valcov
Rovnanie - brúsenie a frézovanie, zváranie praslín, výmena sediel ventilov, oprava ventilov, tlaková skúška, oprava hlavy kamiónu, oprava púzdra vstrekovača

Ponúkame Vám opravu hláv valcov spaľovacích motorov od malých motorov osobných automobilov až po veľkoobjemové motory ťažkých nákladných áut.

Poradíme si s mnohými poruchami od poškodeného chladenia cez poruchy rozvodového mechanizmu a zadretie kľukového mechanizmu až po skrútenie prehriatím motora a praskliny.

Vzhľadom k tomu, že cena novej hlavy valcov spaľovacieho motora sa u moderných automobilov pohybuje rádovo v stovkách až tisíckach eúr, vo väčšine prápadov sa oplatí hlavu valcov opraviť.

Naša firma, RMD s.r.o., Vám zaručí tú najvyššiu kvalitu presnosti obrábania na slovenskom trhu.

Zváranie hláv

Prasknutý odliatok hlavy sme vo väčšine prípadov schopní opraviť zváraním. Pri zistení trhliny tlakovou skúškou sa trhlina odvrtá až na koreň. Potom sa v ochrannej atmosfére argónu metódou TIG na miesto trhliny navarí nový materál a miesto zvaru sa znovu obrába.

Nasleduje osadenie nových sediel a ďalšie potrebné úkony. Po hrubom obrobení sa vždy vykonáva tlaková skúška, aby sa vylúčili ďalšie netesnosti. Takto dokážeme opraviť i hlavy valcov, ktoré už sa zdajú byť "na vyhodenie" - rozbité od vypadnutého ventilu či vypadnutej predkomôrky.

Životnosť takto opravenej hlavy je v normálnej prevádzke porovnateľná so životnosťou novej hlavy valcov v prípade, že na nej nie sú ďalšie poruchy.

Oprava - frézovanie sediel ventilov

Na opracovávanie sediel ventilov používame špičkovú technológiu francúzskej firmy Serdi. Rovnakú technológiu používajú automobilky v sériovej výrobe. Sedlá obrábané touto technológiou už nie je potrebné dodatočne upravovať (napr. zabrusovaním pomocou pasty a podobne).

Oprava - púzdro vstrekovača

Oprava - hlava nákladného automobilu

Veľkoobjemové vznetové motory nákladných automobilov opravujeme bežne. Dokážeme na nich previesť všetky štandardné i špeciálne úkony podľa špecifických požiadavkov zákazníka.

Výmena sediel ventilov

Plynové palivá LPG, CNG či bioplyn sú lacnejšie ako benzín, pomáhajú znížiť znečistenie ovzdušia, ale zároveň sú suchými palivami. Na rozdiel od benzínu neobsahujú prísady, ktoré pomáhajú zabrániť predčasnému opotrebovaniu motora.

Spaľovanie plynu vedie vďaka vyššiemu oktánovému číslu (až 112) k vyšším spaľovacím teplotám a zvýšenej záťaži motora. Máme dlhoročné skúsenosti s výrobou a výmenou sediel ventilov zo špeciálnej teplu odolnej zliatiny, ktorá umožní predĺženie životnosti motora.

Výmena sediel - berýliové sedlá ventilov

V prípade, že je potrebné sedlá ventilov úplne vymeniť, používame kvalitný materiál - zliatinu berýlia, ktorá sa vyznačuje vysokým teplotným bodom tavenia, vysokou pevnosťou a pružnosťou.

Úprava spaľovacích priestorov

Spaľovacie priestory hlavý valcov dokážeme rôzne modifikovať. Samozrejme úpravu prevádzame na CNC stroji.

Mitsubishi Lancer Evo

Audi závodníka Jozefa Béreša