RMD, s.r.o. - Renovácia Motorových Dielov

Dovalovský Martin Cintorínska, Spišská Teplica, Poprad, 058 01, SR Mobil: +421 948 222 381, Tel.: +421 52 7738 196 E-mail.: info@dovalovsky.sk, Web:

Repasovanie motora

 • oprava motora
 • opravy hláv valcov
 • tlakovanie hláv valcov
 • tlakové skúšky
 • výbrusy valcov a blokov motorov
 • kompletné renovácie motora

Prevádzame a zabezpečíme

 • zarovnanie povrchu
 • zváranie prasklín
 • opravu či výmenu sediel ventilov
 • výmenu sediel ventilov pre motory spaľujúce LPG, CNG a bioplyn
 • výmenu vodítok ventilov
 • egalizáciu kľukových hriadeľov

Vyrábame *

 • ojnice a kľukové hriadele na zákazku
 • kované piesty na zákazku
 • * len pre závodné špeciály

Predaj náhradných dielov

 • pre všetky druhy motorov
 • široký sortiment tovaru
 • bežný spotrebný materiál skladom
 • špecifické dielce na objednávku

Tlaková skúška
Vykonávame tlakové skúšky hláv valcov

Tesnosť chladiaceho systému testujeme jednoduchou, avšak spoľahlivou metódou, a to natlakovaním hlavy valcov stlačeným vzduchom a ponorením do vody. Jedná sa o systém tzv. "prepichnutá pneumatika". Prípadná trhlina sa takto prejaví únikom vzduchu - bublinkami. 

Disponujeme vybavením na natlakovanie všetkých bežne sa vyskytujúcich hláv valcov vrátane rôznych historických a exotických motorov.

Dokážeme trhliny diagnostikovať aj inými metódami (napríklad kapilárnou defektoskopiou).